Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Uuraisten Liikenne Ky,

Häkintie 43, 41230 Uurainen

p. 014-811132

Y-tunnus 0283054-2Keräämme
henkilötietoja
;

Rekisteröidyn tilaamien palveluiden laskutus- ja maksutiedot.

Tarjouspyynnön, asiakaspalautteen ja löytötavaratiedustelun yhteydessä sekä muusta
aiheesta tehdyn yhteydenoton yhteydessä.

Henkilötietoja saamme myös
Matkahuollolta lipun oston yhteydessä.


Yleisimmät kerättävät
tiedot
;

Etu- ja sukunimi, kotiosoite ja puhelinnumero,
sähköpostiosoite ja tarvittaessa syntymäaika.


Henkikötietojen
säilyttämisaika:

Henkilötietoja säilytetään kunnes asiakkaan ja yrityksemme
välinen asiakassuhde on päättynyt

KIrjanpitoon mahdollisesti tallentuvat henkilötiedot säilytetään kirjanpitolain
mukaan vähintään kuuden vuoden ajan tilikauden päättymisestä.

Sivustomme käyttää evästeitä, mutta ne poistuvat automaattisesti istunnon
päätyttyä.

Halutessasi lisätietoja kerätyistä henkilötiedoista ota
yhteyttä yritykseemme.UURAISTEN LIIKENNE KY

Tietosuojavastaava

uuraistenliikenne@uuraistenliikenne.fi